CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ V OBLASTI KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

(uvedeno v Kč včetně DPH)

 
cena je stanovena za 1 měrnou jednotku (dále jen MJ) = 100 bm nově oddělované nebo vytyčované hranice, přičemž minimální sazbou je 1 MJ. V ceně je zahrnuto ověření geometrického plánu příslušným Katastrálním úřadem.
 
Ceník je platný od 1. 10. 2017
 
 
ceník výkonů zde neuvedených záleží na dohodě a odvíjí se od náročnosti požadovaných prací (doporučujeme telefonickou nebo osobní domluvu předem)
 


druh prací
 

počet MJ 1   

za každých dalších 100 m nové hranice
 

rozdělení pozemku
 

4 000

2 500

rozdělení lesního pozemku
- přehledný terén
 

4 000

2 500

rozdělení lesního pozemku
- nepřehledný terén
 

4 000
 

3 000
 

doplnění KN o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci parcel
(vytyčení a vyhotovení geom. plánu)
 

6 000

4 000

vyznačení budovy v katastru
(prům. objekty, rod. dům, garáž, hosp. budova, zahrad. domek)
 

4 000

2 000

zaměření přístavby

3 500
 
 

vytyčení vlastnické hranice
 

4 000

3 000

vytyčení vlastnické hranice lesa
- přehledný terén
 

4 000

3 000

vytyčení vlastnické hranice lesa
- nepřehledný terén
 

5 000

3 500

vyznačení věcného břemene
 

3 000

2 000

stabilizace plastovými mezníky
 

150